Share this content on Facebook!
18 Feb 2013

ในยุคสมัยปัจจุบัน มนุษยโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้ายุคข่าวสารไร้อาณาเขตหรือว่ายุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินพลวัตรภายในโลกเคลื่อนตัวและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างโดยทันทีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำนองเดียวกับการติดต่อสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่จำต้องมีภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างบ้านต่างเมือง อย่างใดก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งทวีจุดสำคัญทั้งในแนวเข้าผู้เข้าคนและเศรษฐกิจในทุกมิติ เหตุเพราะควรใช้ภาษาในการสื่อสารผสานงานอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาความรอบรู้ด้านนานา ให้มีศักยภาพเป็นกำลังยิ่งขึ้น

ถ้าหากทุกๆคนมีความฉลาดและความเข้าใจด้านภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความไฮเทคและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษาต่างแดนที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งถ้ามีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษากลุ่มนี้โดยตรง ไม่ได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างสูง ก็เพราะว่าสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลุ่มลึก เนื่องจากจารีตแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีระบบแบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น บางศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง ยิ่งกว่านั้นอาจไม่มีศัพท์ที่แปลคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับคำศัพท์ภาษาไทยหรือข้อบังคับศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ ทั้งนี้หากผู้แปลทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีที่มาจากอะไร ก็จะเป็นเหตุให้บังเกิดความเข้าใจในภาษากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยนี้การแปลภาษาที่ประณีตจึงจำเป็นมีการแปลที่เป็นระเบียบ แม่นยำ และแน่ชัด โดยซึมซาบถึงบริบททางภาษาอย่างครบถ้วน เพื่อให้คำแปลเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่สวยงาม

นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีจุดสำคัญในฐานะผู้ชำนาญพิเศษด้านภาษาที่จะจำต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงจารีตของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้อันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะต้องมีชั่วโมงบินทางภาษาสูง การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ และสามารถขยายความความหมายได้อย่างแคล่วคล่อง ฉะนั้นล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการติดต่องานและการท่องเที่ยว ที่จะเป็นผู้ช่วยในภารกิจด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและถึงตามเส้นชัยยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกตัวกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชาวต่างประเทศ นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรอบรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิรูปตนเอง แวดวง และประเทศชาติให้เจริญ เหตุว่าในยุคปัจจุบันการซื้อขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงในการบูรณาการและการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยมีการพบปะดูงานในต่างชาติอย่างสม่ำเสมอ เพราะเช่นนั้นจึงต้องมีผู้ชำนาญในการแปลภาษา รวมถึงมีศิลป์ในการใช้คำพูดหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น เว้นแต่ว่าจะได้ข้อมูลที่บริบูรณ์แล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน เสนาะหู พอใจ และทรงคุณภาพ

http://th.w3dictionary.org



Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: